Küldetésünk

Vízió:

A Schönherz Kollégium szellemiségét, önkormányzatiságát értéknek és a jövő számára is megőrzendőnek tartva, megalapítjuk a Schönherz Alumni Egyesületet, hogy lehetőséget teremtsen az azonos értékeken alapuló, élethosszig tartó schönherzes közösség fejlesztésére.

Küldetésünk:

 • hogy védjük a Schönherz kollégium értékeit, ezen belül is különösen önkormányzatiságát
 • hogy összekötő kapocsként működjünk a kollégium, a gazdaság és Alma Materünk, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, és annak Villamosmérnöki és Informatikai Kara között
 • hogy tevékenységükkel és létezésünkkel bizonyítsuk, hogy az önkormányzatiság, mint szerveződési és működési forma társadalmi, politikai rendszerektől függetlenül, csupán tagjainak magatartása, értékrendje alapján működőképes
 • hogy kiterjesszük a schönherzes közösség határait a kollégium épületén túlra, végzettek és kollégisták, akár nem villamosmérnök schönherzesek felé
 • hogy kapcsolattartási és információáramlási platformot, fórumot biztosítsunk üzletembereknek, végzett évfolyamoknak, az Egyetem és a Kar vezetőinek, lehetővé téve az értelmiségi vitát és a szórakozást egyaránt
 • hogy lehetőséget adjunk önszerveződő kezdeményezések, körök, projektek létrejöttének és megvalósításának
 • hogy a már a gazdaságban tevékenykedő schönherzesek tapasztalataikkal, tanácsaikkal vagy egyéb lehetőségekkel segíthessék a még hallgató vagy éppen végzett kollégistákat
 • hogy megfelelő kapcsolatot kialakítva együtt működjünk a Kar, az Egyetem vezetésével, azok alumni szervezeteivel, a Kollégium, a Kar és az Egyetem érdekében
 • hogy megőrizzük a Schönherz történelmét és segítsünk tartalommal megtölteni a jelenét
 • Értékeink:

 • az egymás iránti tisztelet, egymás véleményének, nézetének tiszteletben tartása és lehetőség biztosítása annak szabad kifejtésére
 • az önkormányzatiság érték. Az önkormányzatiság alanya pedig a társaiért és önmagáért tenni akaró és tenni hajlandó egyén és ezek szabadon szerveződő közösségei
 • hagyományaink elődeink munkájával jöttek létre, létük egykor – és ma is – értéket teremtett, megőrzésük mindenkor érték marad egymás lehetőség szerinti segítése a közösség összetartozását is erősíti
 • a kezdeményezés szabad. Egyetlen korlátja a közösség véleménye és megítélése lehet
 • egyetlen működő struktúra sem alapulhat hosszú távon előjogokra, csak a felmutatott teljesítmény, a közösséghez való hozzájárulás juttathat lehetőségekhez